Sídlo spoločnosti - A.R.S. spol. s r. o.

Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica
GPS: 48.751251, 19.139938
Tel.: 048 / 470 03 16
Fax: 048 / 470 03 16
E-mail: sekretariat@arspneu.sk
IČO: 315 602 70, DIČ: 2020456482
IČ DPH: SK 2020456482
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 386248382 / 0200

Spoločnosť A.R.S. spol. s r.o. je zapísaná OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 367/S

Online rezervácia
do servisu

» Rezervuj

E-SHOP
A.R.S.

» Nakupuj

Firemní zákazníci

online nákup pre
firemných klientov

» Vstúpte

Stiahnite si aplikáciu
a objednajte sa on-line