ARS-AKH

Zmena vo vlastníckej štruktúre spoločnosti A.R.S. spol. s r.o.


Banská Bystrica, 04.10.2021.

Vážení zákazníci,
touto cestou Vás informujeme, že dňa 30. septembra 2021 spoločnosť AKH nadobudla 100% obchodný podiel v spoločnosti A.R.S. spol. s r.o. od spoločnosti Bridgestone.
Zmena vo vlastníckej štruktúre spoločnosti A.R.S. spol. s r.o. nemá vplyv na manažment, zamestnancov ani na služby spoločnosti.
Prípadné otázky Vám zodpovie obchodný tím.