Technický kľúč

Iný rozmer, ako rozmer pneumatík namontovaný výrobcom vozidla

Iný rozmer pneumatiky je možné obuť, za predpokladu ak je daný rozmer uvedený v technickom preukaze vozidla ako alternatívny, t.j. zameniteľný rozmer za existujúci rozmer pneumatík namontovaných na Vašom vozidle výrobcom. Inými slovami, na vozidle môžete použiť len tie rozmery, ktoré udáva technický preukaz vozidla. Pneumatiky je zároveň nutné vyberať tak, aby index rýchlosti a nosnosti zodpovedal údajom podľa technického preukazu (pozor – v praxi sa obvykle nedodržiava).