Sídlo spoločnosti

A.R.S. spol. s r.o.
Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 315 602 70
DIČ: 2020456482
IČ DPH: SK 2020456482

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 386248382 / 0200

Sekretariát:
Tel.: 048 / 470 03 16
Fax: 048 / 470 03 16
E-mail: sekretariat@arspneu.sk