Tlačová správa ARS - Bridgestone

Bridgestone oznamuje dokončenie akvizície slovenského predajcu pneumatík A.R.S.

 

Bratislava, 27. novembra 2020

 

 

Bridgestone oznamuje dokončenie akvizície slovenského predajcu pneumatík A.R.S.

 

Bridgestone – popredný dodávateľ moderných riešení v oblasti udržateľnej mobility  – sa stal jediným majiteľom spoločnosti A.R.S. spol. s r.o., ktorá je jedným z lídrov na slovenskom trhu s pneumatikami. Spoločný potenciál oboch spoločností zaručí stabilný rast A.R.S. a zákazníkom poskytne prístup k produktom najvyššej kvality a k inovatívnym riešeniam.

 

A.R.S. spol. s r.o., založená v roku 1992 v Banskej Bystrici pôsobí na celom Slovensku. Na trhu je zastúpená jedným výrobným závodom pre výrobu protektorov a siedmimi servisnými prevádzkami. Spoločnosť sa postupne vypracovala na  popredného poskytovateľa riešení pre fleetových zákazníkov, ktorým znižuje celkové náklady na pneumatiky.

 

Začiatok strategického partnerstva sa datuje od roku 2015, kedy spoločnosť Bridgestone získala väčšinový podiel a firma A.R.S. sa stala súčasťou jej maloobchodnej siete. Spoločnosť A.R.S. rozšírila tiež sieť značky protektorov Bandag, ktorá je rovnako súčasťou spoločnosti Bridgestone. Bol to zásadný krok v realizácii servisnej stratégie založenej na rozvoji kompletnej škály služieb pre autoparky. Kombinácia vyspelých technológií a riešení so znalosťami lokálneho trhu umožňuje spoločnostiam Bridgestone a A.R.S. naďalej upevňovať existujúcu pozíciu na slovenskom fleetovom trhu.

 

„Bridgestone a A.R.S. sú dve popredné spoločnosti, ktoré spolu dlhodobo spolupracujú. Som presvedčený, že naše pokrytie trhu, skúsenosti a úsilie o spokojnosť zákazníkov i zamestnancov nám v spojení s využívaním potenciálu oboch strán umožní posilniť našu organizáciu pri súčasnom zachovaní multibrandového portfólia ponúkaných produktov,“ vyjadril nádej Dušan Gajdoš, konateľ spoločnosti A.R.S. „Zdieľame rovnaké hodnoty s globálnou spoločnosťou, ktorej sme momentálne členom. Naviac vďaka našim jedinečným znalostiam miestneho trhu budeme efektívne podporovať transformáciu spoločnosti Bridgestone z výrobcu pneumatík na poskytovateľa riešení pre mobilitu a zavádzať pre našich zákazníkov nové, inovatívne služby,“ dodáva Dušan Gajdoš.

 

„Naše strategické zameranie je založené na troch pilieroch: prémiových pneumatikách, spoľahlivých riešeniach pre mobilitu a zákaznícky orientovaných maloobchodných sieťach. Tieto tri oblasti pomôžu našej spoločnosti v transformácii z výrobcu pneumatík na vedúceho globálneho poskytovateľa riešení pre mobilitu. Upevnenie partnerstva s popredným lokálnym predajcom nám naviac umožní dlhodobo rozvíjať našu prítomnosť na miestnom trhu s pneumatikami,“ konštatuje Christophe de Valroger, viceprezident spoločnosti Bridgestone EMIA, zodpovedný za maloobchod.

 

 

Upozornenie pre novinárov

 

Kontaktnou osobou pre akékoľvek novinárske otázky k uvedenej téme je hovorca spoločnosti Bridgestone BSEE: Przemysław Trzaskowski, manažér komunikácie, +48 660 459 017, przemyslaw.trzaskowski@bridgestone.eu

 

Spoločnosť Bridgestone v Európe, Rusku, na Strednom východe, v Indii a Afrike:

 

Bridgestone v Európe, Rusku, na Strednom východe, v Indii a Afrike (BSEMIA) so sídlom v belgickom Zaventeme je súčasťou spoločnosti Bridgestone Corporation, popredným dodávateľom moderných riešení v oblasti udržateľnej mobility. Spoločnosť BSEMIA okrem prémiových pneumatík ponúka tiež priebežne rozširované portfólio riešení pre pneumatiky a mobilitu. Svoje produkty a služby poskytuje zákazníkom prostredníctvom rozsiahlej obchodnej siete s tisíckami prevádzok.

 

Bridgestone spoločne so svojimi dcérskymi spoločnosťami a partnermi pracuje na utváraní trvale udržateľnej budúcnosti mobility a v súlade so svojím mottom „Our Way to Serve“ (Náš spôsob služby) a globálnymi cieľmi v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) usiluje o zvyšovanie kvality života a zlepšovaniu spôsobu, ktorým ľudia pracujú, cestujú a trávia voľný čas.

 

Viac informácií o spoločnosti Bridgestone v regióne EMIA nájdete na webových stránkach www.bridgestone-emia.com a www.bridgestonenewsroom.eu. Sledujte nás n